Ticaret Hukuku

 

ticaret Hukuku avukatı

ticaret Hukuku avukatı

Ticaret Hukuku Avukatı

Ticari iş ilişkisinden doğan davalar,acentelik sözleşmesinden doğan davalar, kambiyo senetlerinden kaynaklı davalar, haksız rekabet davaları, sigorta davaları,komisyon sözleşmesinden doğan davalar,marka tescili, marka hakkının korunması davaları, patent ve patent haklarının korunması davaları, sigorta acenteliğinden doğan davalar,deniz yoluyla yolcu taşıma sözleşmesinden doğan davalar, deniz kazalarından doğan davalar, deniz sigortalarından doğan davalar, şirketler hukukundan doğan davalar ve ticaret hukukundan kaynaklı diğer davalar