Medeni Hukuk

Medeni Hukuk Avukatı,Gayrimenkul Avukatı

Medeni Hukuk Avukatı,Gayrimenkul Avukatı

 MEDENİ HUKUK AVUKATI

Kişiler Hukuku Avukatı

Kişilik hakları, kişilik haklarının ihlali durumunda açılacak tazminat vesair davalar, ad değiştirme davası, yaş düzeltme davası , gaiplik kararı

Aile Hukuku Avukatı

Nişanın bozulması kaynaklı davalar, çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davası, velayet davası, mal paylaşım davaları, katkı payı davası , tanıma ve temfiz avaları,soy bağı hukukundan kaynaklı davalar, soy bağının reddi davası, babalık davası, vasi atanması, vasiliğin iptali davaları ,

Eşya Hukuku (Gayrimenkul Hukuku ) Avukatı

Mülkiyet ve diğer ayni haklarla ilgli davalar, tapu iptal tescil davası muvaza sebebiyle tapu iptali davası, ortaklığın giderilmesi davası, paylı mülkiyet ortaklığının gideirlmesi davası, müdahalenin meni ve ecrimisil davaları,zilyetlik davaları, ve eşya hukukundan kaynaklı diğer davalar

Miras Hukuku Avukatı

Muris , muvazasından kaynaklı tapu iptal tescil davaları, tenkis davası, veraset ilamının çıkarılması, mirasın reddi, mirasçılıktan çıkarma, miras sebebiyle istihkak davası, vasiyetnamenin iptali davası ve miras hukukundan kaynaklı diğer davalar