İş Hukuku

İş Hukuku Avukatı

İş Hukuku Avukatı

İşçi Avukatı,İşveren Avukatı

İş Kanunundan Doğan Davalar

İşe iade davası, iş akdinin feshi halinde açılacak davalar, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret alacağı, fazla mesai alacağı, yıllık izin ücreti alacağı gibi işçi alacağı davaları, iş kazası davaları, rücu davaları

Sosyal Güvenlik Hukukundan Doğan Davalar

Hizmet tespiti (sigortalık süresinin tespiti) davası sgk emeklilik davaları, kurum işleminin iptali davaları, idari para cezasının iptali davası