İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuk Avukatı

İcra ve İflas Hukuku Avukatı

icra ve iflas konusunda avukat arama

icra ve iflas konusunda avukat arama

Senet, çek , bono , fatura, kira sözleşmesi,mahkeme ilamından kaynaklı alacakların takip ve tahsili, yetkiye,borca itiraz, itirazın iptali,itirazın kaldırılması menfi tespit istirdat, tasarrufun iptali davaları taahhüdü ihlal ceza davası,iflas,konkordato ve icra iflas kanunundan doğan diğer dava türleri.avukat arama,avukata sor,avukata danış