Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku Avukatı

Alım satım sözleşmesinden doğan davalar, kira bedeli arttırım davası,kira sözleşmesinin feshi ve tahliye davası gibi kira sözleşmesinden kaynaklanan tüm davalar, kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile ilgili davalar,eser sözleşmesi ile ilgili davalar, gibi borçlar hukuku kapsamında kurulan tüm sözleşmesel ilişkilerden doğan davalar, haksız fiilden doğan davalar, sebepsiz zenginleşmeden doğan davalar

Tazminat Hukuku Avukatı

Sözleşmesel ilişkiden yada haksız fiilden doğan maddi manevi tazminat davaları

Tüketici Hukuku Avukatı

Tüketici haklarının korunması, ayıplı mal, banka kredi sözleşmesinden kaynaklı davalar başta olmak üzere tüketici kanunundan doğan tüm davalar