Fazla Mesai konusunda haklarınızı biliyor musunuz?

 

Torbalı Hukuk - Fazla Mesai Haklarınız

Torbalı Hukuk – Fazla Mesai Haklarınız

Günümüz ekonomik koşullarında işçilerin çalışma hayatlarında karşılarına çıkan en büyük sorunlardan biri işveren tarafından günlük 12-14 saate varacak kadar fazla çalışmaya zorlanması ve yapmış olduğu fazla çalışmanın karşılığını alamamasıdır. Peki İş hukukunda fazla çalışmanın şartları nelerdir?

1- Kanun hükümleri gereği normal çalışma süresi ne kadardır?

İş Kanunu ve emsal Yargıtay kararları gereği normal çalışma süresi haftalık 45 saattir.

2- Fazla çalışma nedir?

Fazla çalışma haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. Ancak denkleştirme esasının uygulandığı işyerlerinde işçinin haftalık  ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.

3- Hangi nedenlerle işverenler işçilerine fazla çalışma yaptırabilir?

İş Kanunu gereği işin niteliği, üretimin artırılması, ülkenin genel yararları gibi durumlarda iş yerlerinde fazla çalışma yapılabilir.

4- Fazla mesai ücreti ne kadardır?

Fazla mesai ücreti, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmiş halidir. Yani bir işçinin 1 saatlik çalışma ücreti 1 TL ise, 1 saatlik fazla mesai ücreti 1,50 TL olacaktır.

 5- Fazla sürelerle çalışma nedir?

Fazla sürelerle çalışma iş sözleşmesinde haftalık 45 saatin altında bir çalışma süresinin kararlaştırılması durumunda 45 saate kadar yapılan çalışmadır.

6- Fazla sürelerle çalışma halinde işçiye ödenecek ekstra ücret ne kadardır?

Fazla sürelerle çalışma halinde işçiye her saat için normal saatlik çalışma ücreti %25 artırılmak suretiyle ödenir.

nin onayının alınması gerekir.

7- Fazla çalışma yaptırmak için işçinin onayı gerekir mi?

Fazla çalışma için mutlaka işçinin yazılı onayının alınması gerekmektedir.

8- Fazla çalışma süresinde bir sınır var mıdır?

Fazla çalışma süresi bir yılda iki yüz yetmiş saatten fazla olamayacaktır.

9- İşçinin fazla mesai yapması halinde seçimlik hakkı var mıdır?

Fazla çalışma ya da fazla sürelerle çalışma halinde işçi fazla çalışmasının karşılığını zamlı ücret olarak alabileceği gibi fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat on beş dakikayı serbest zaman olarak kullanma konusunda seçimlik hakka sahiptir. İşçi serbest zaman olarak hakkını kullanmak isterse işveren işçiye  serbest zamanını 6 ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti yapmaksızın kullandırmakla yükümlüdür.