Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi hakkında Bilmeniz Gereken 6 Kural !

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Hakkında Dikkat Edilecek 6 Madde !

     İzmir Torbalı Hukuk Bürosu olarak Kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapmadan önce ve yaptıktan sonra bilmeniz gereken hukuki durumları Gayrimenkul Avukatı Emel Deniz Çeray, sizler için  6 madde halinde sıraladı.
Kat Karşılığı, Arsa yerine daire,İnşaat Sözleşmesi Uzman Avukat

Kat Karşılığı, Arsa yerine daire,İnşaat Sözleşmesi Uzman Avukat, Gayrimenkul Avukatı

İzmir’in hızla gelişmekte olan ve son yıllarda nüfusun artışına paralel olarak konut gereksinimi artan ilçesi olan Torbalı‘da her geçen gün yeni binalar, siteler yapılmaktadır. Yatırımcı şirket ya da kooperatifler yapacakları inşaatlar için arsa arayışına girmekte ve mal sahipleri ile Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri yapmak suretiyle anlaşma yoluna gitmektedirler. Yüklenici ile anlaşma sağlanıp sözleşmenin hazırlanıp imzalanması sürecinde hak kaybına uğramamaları amacıyla mal sahiplerinin dikkat ve titizlikle davranmaları ve süreci iyi yönetmeleri gerekmektedir. Peki Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ile ilgili olarak dikkat edilecek unsurlar nelerdir?

1- Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi’nin konusu gayrimenkulün imar durumunu sorguladınız mı?

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi konusu olacak gayrimenkulün sözleşme tarihinde imar parseli vasfında olması gerekmektedir. İmar parseli  vasfında olmaması sözleşmenin başlangıçtan itibaren geçersiz olması sonucunu doğuracaktır. Bu sebeple gayrimenkulün imar durumu sorgulaması yapılmalı, imar parseli vasfında ise sözleşme imzalanmalıdır.

2- Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi’nin resmi şekle tabi olduğunu biliyor musunuz?

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi gayrimenkulün aynına ilişkin olması sebebiyle resmi şekle tabidir. Sözleşmenin noter huzurunda hazırlanıp imzalanması gerekmektedir. Aksi takdirde sözleşme  geçerli şekilde yapılmadığından bahisle hüküm ve sonuç doğurmayacak, sözleşmenin her iki tarafı da hak kaybına uğrayacaktır.

3- Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi’nde hangi hükümler yer almalıdır?

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi’nde sözleşmenin her iki tarafının yani yüklenici ve mal sahibinin hak ve yükümlülükleri ayrıntılı bir biçimde yer almalıdır. Yine her iki tarafın yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemesi halinde uygulanacak olan cezai şartlar da sözleşmede özellikle yer alması gereken hususlardır. Sözleşmede mal sahibine arsa karşılığı kaç daire verileceği gibi sözleşmenin esasına ilişkin unsurlar da mutlaka belirtilmelidir.

4- Sözleşmede yüklenicinin inşaatları hangi sürede tamamlayacağını belirttiniz mi?

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde sözleşmenin süresi başka bir deyimle yüklenicinin sözleşme ile yüklendiği edimlerini hangi sürede yerine getireceği kararlaştırılmalı ve net bir süre olarak belirtilmeli, muğlak ifadelere yer verilmemesi gerektiği unutulmamalıdır. Sözleşme gereği yüklenicinin inşaatları teslim etme tarihe yetiştirememesi durumunda cezai şartın ne olacağı kararlaştırılmalıdır.

5- Sözleşmede mal sahibinin arsasının tapusunu ne zaman yükleniciye devredeceğini belirttiniz mi?

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde sözleşmenin tarafı olan mal sahibinin sözleşme konusu gayrimenkulü yükleniciye ne zaman devredeceği kararlaştırılmalıdır. Uygulamada sözleşmenin imzalanmasının akabinde mal sahibine tapuları devretme yükümlülüğü yüklendiği gibi, yüklenicinin mal sahibine devretme borcu altına girdiği daire ve/veya dükkanları tamamlayıp teslim etme yükümlülüğünü yerine getirmesinin akabinde mal sahibi tarafından tapu devrinin yapılacağı da kararlaştırılmaktadır. İkinci yaklaşım daha doğru ve mal sahibinin haklarını daha çok koruduğundan önerilmektedir.

6- Tarafların sözleşme gereği edim yükümlülüğünü yerine getirmemesinin sonuçlarını biliyor musunuz?

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi tam iki yana borç yükleyen sözleşme olduğundan sözleşmenin herhangi bir tarafının sözleşme gereği üstlendiği edim yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde sözleşmenin feshi ve sözleşmenin yerine getirilmemesinden doğan menfi zararını isteyebileceği gibi, sözleşmenin aynen ifasını ve müspet zararını isteme hak ve yetkisi bulunmaktadır.

Avukat Emel Deniz Çeray

İzmir Barosu Avukatı

Torbalı Hukuk Bürosu

Gayrimenkul Avukatı